http://www.cro-carp.com/forum/

Bara Budakovac
http://www.cro-carp.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=36373
Stranica: 1/1.

Autor/ica:  ćivro77 [ 07. 07. 2017. (15:46) ]
Naslov:  Bara Budakovac

Konačno je završen naš prvi video! :-D
Svrha našeg rada je pobliže upoznavanje biljnog i životinjskog svijeta Bare Budakovac.
Video smo fokusirali na ribolov šarana i detaljnije prikazali podvodni svijet u kojem obitava.
Nadamo se da će vam video barem malim dijelom dočarati ljepotu i posebnost koju pruža Bara Budakovac.

Bara Budakovac

Bara Budakovac stara je mrtvica i prirodni pročišćivač rijeke Drave.
Obiluje bogatom florom i faunom.
Dvije trećine bare prekriveno je gustim pojasom trske.
Smještena je uz istoimeno selo Budakovac.
Prostire se oko jedan kilometar u dužinu.
Prosječna širina bare je od 80 do 110 metara.
Ribolov je dozvoljen samo na uređenoj strani obale
dok je nasuprotna strana bare obrasla trskom i bujnom vegetacijom.
Obala bare je većim dijelom obrasla gustim pojasom lopoča.
Dno bare prekriveno je debelim slojem mulja.
Dubina je od 1 do 2 metra uz obalu te do 4 metra u sredini korita.

Šaranolov na Bari Budakovac otežava velika količina prirodne
hrane i bijele ribe te bujna vegetacija i razne prepreke unutar vode
poput starih potopljenih gatova i potopljenog drveća.
Veliki primjerci somova i štuka također nisu rijetkost na starim
mrtvicama pa tako i na Bari Budakovac.

Svakodnevno 8 do 10 dana prije samog ribolova prihranjivali smo
poziciju isključivo boilama. Za to nam je bilo potrebano 15
kilograma boila „Progressive“ vlastite izrade. Prihranjivali smo
isključivo u ranim jutarnjim satima. Drugi dan smo primijetili prve
aktivnosti ribe na poziciji koju smo hranili. Na bliže hranilište koje
je od obale bilo udaljeno 80 metara, kobrali smo boile, a na dalje
hranilište koje se protezalo od 110-130m prihranjivali smo
pomoću spomba.

Kampanja na Bari Budakovac trajala je 14 dana u mjesecu
kolovozu. Riba je počela primati od prvoga dana i tako se
nastavilo do kraja ribolova. Najviše ribe ulovili smo u jutarnjim i
večernjim satima. Najbolje nam se pokazala prvobitna taktika
prihranjivanja samo boilom u ranim jutarnjim i večernjim satima jer
smo tada primijetili povećanu aktivnost ribe. Za 14 dana ribolova
potrošili smo 40 kilograma boila „Progressive“. Probali smo
prihranjivati brašnastom hranom u obliku kugla, ali su nam som i
bijela riba radili probleme na hranilištu.

Lovili smo isključivo uz pojaseve trske i lopoča te na prijelazu dna
gline i mulja. Primijetili smo da riba tokom dana boravi isključivo
u pojasevima trske i lopoča te smo tako prilagodili i taktiku samog
ribolova. Tokom dana smo lovili neposredno uz trsku i lopoč što
nam je rezultiralo većim brojem grizeva, ali smo imali problema s
realizacijom jer je većina riba nakon oglašavanja signalizatora već
bila u gustom pojasu vegetacije. Noću smo prihranjivali pojas od 5 do
10 metara kraće no danju gdje smo pronašli prijelaz gline u mulj i
to nam je rezultiralo boljom realizacijom, a ipak istom konstantom
grizeva. Na tom potezu smo ulovili najveće šarane.

Koristili smo shockleader debljine 0,25mm i leadcore duljine 70
centimetara sa olovom mase 90 do 120 grama u obliku suze. Kao
predvez koristili smo uni rig duljine 15 centimetara koji se
sastojao od krute upredenice, anti tangle i shrink tube te udice
veličine 2. Kao mamac koristili smo isključivo samo 18
milimetarske „Progressive“ boile.


Stranica: 1/1. Vremenska zona: UTC + 01:00 [LJV]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/